Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

kazin
Człowieku, skończ spamować tymi suchymi i nieśmiesznymi paskami. 
To co robisz to świetna antyreklama. 

February 20 2014

kazin
Jeśli rozumiemy "europejską" w ten sam sposób, to znaczy ukierunkowując ją bardziej na zachód niż wschód to owszem "rurki", czy może właściwiej, spodnie o fasonie dopasowanym, są jej integralną częścią. 
Bawiąc się abstrakcją i uciekając do zarania dziejów, to właśnie taka forma odzienia spodniego była stworzona jako pierwsza i przez wiele wieków funkcjonowała jako jedyna. Książki i archiwa nie gryzą. Twoi przodkowie najprawdopodobniej popierdalali po lesie w czymś co nawet bardziej przypominało kalesony. 

Ostatnie dwa stulecia są akurat dość dobrze udokumentowane w zdjęciach i rysunkach, więc rozpisywanie się w tym temacie nie ma sensu.

Nie oszukujmy się, chuchra, szczupli i chuderlaki odziane w kroje regularne wyglądają niedorzecznie. Mylą mi się z bezdomnymi.
kazin
Chce? To obowiązek. Naprawa Rzeczypospolitej, poprzez walkę z bezkarnym psuciem wizerunku naszego kraju, szczególnie w sieci to nie jest kwestia wyboru. 
Zachowania wynikłe z procesów historycznych i ubóstwa to jedno, ale ich racjonalizacja i wartościowanie to już działanie na szkodę państwa.

Postaraj nie brać rzeczy zbyt osobiście, znajdujemy się w przestrzeni Internetu. Treści formułowane tutaj niekoniecznie muszą być kierowane do konkretnej jednostki, a każda okazja do reakcji może zostać wykorzystana :)

October 22 2013

kazin
kazin
Kelner! Ja nie zamawiałem zupy z rakiem!

September 18 2013

kazin
Dziękuję Ci za ten komentarz haber! Dzięki tobie moja poranna herbata nabrała całkiem sympatycznego odcienia.
kazin
samotność zaczyna się na pętli. gdzie z karteczką w dłoni, szukasz właściwego numeru. bingo?

http://www.youtube.com/watch?v=0_YvpJvzzik 

September 13 2013

kazin
mamy 14 września 2013 roku i zaszczyt obcować z ostatnią formą życia, która nie wie czym jest google. podobno immanentną cechą kultury internetu jest partycypacja, pogratuluj sobie zatem miejsca w alternatywie. na przyszłość: zapytania kończymy odpowiednim znakiem bądź przyciskiem "szukaj". 

podejrzewam, że to teaser miał być. nie wiem na ile zamierzone eliminowanie rybek, ale finalnie całkiem to sprytne.
kazin
abstrahując od wartości samego wydarzenia... fyi panie mądraliński: warstwa znaczeniowa tej daty została skutecznie przedefiniowana na przestrzeni lat. masz tam na obrazku nawet wypisane to i wyfocone. wątpię, że nie potrafisz odczytać tego tekstu kultury, więc proszę Cię, dodawaj tego typu komentarze do swojej pomidorowej bo takie bezczelne popisywanie się celową głupotą mierzi. to tak jak czepianie się dzisiaj ludzi używających słowa "rewolucja"... - no bo w 16 wieku znaczyło co innego. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl